Проектиране

 • проектиране на функционални и принципни схеми на цифрови и аналогово-цифрови модули, устройства и системи
 • проектиране на печатни платки
 • разработка на фърмуер
 • разработка на софтуер (Windows)
 • проектиране на лицеви панели

Прототипиране

 •  изработка на прототипи на изделия, разработени по задание на клиент
 •  тестване на прототипи
 •  изработка на технологична документация и подготовка на данни за серийно
  производство на електронни модули на базата на прототип

 Производство

Печатни платки*

 • еднослойни, двуслойни, многослойни (до 8 слоя)
 • калайдисване (оловно/безоловно – RoHS)
 • солдер-маска (цвят по избор)
 • надписи (цвят по избор)
 • изработка на стенсили

Технологични операции

 • нанасяне на спояваща паста със стенсил принтер (изисква предварително изработен стенсил)
 • нанасяне на спояваща паста с пневматичен диспенсер (само за малки серии)
 • ръчно нареждане на TH елементи
 • ръчно нареждане на SMD елементи (само за малки серии)
 • автоматично нареждане на SMD елементи (изисква се програма за  монтажния автомат)
 • ръчно спояване на TH елементи – оловно/безоловно
 • автоматично спояване на TH елементи тип вълна – оловна
 • автоматично спояване на SMD елементи в инфрачервена/IR фурна (само за малки серии)
  – оловно/безоловно
 • автоматично спояване на SMD елементи в конвекционна пещ – оловно/безоловно
 • лазерно гравиране и рязане*
 • рязане и гравиране със CNC рутер*
 • нанасяне на надписи чрез ситопечат*
 • рязане, оголване и кримпване на кабели*
 • кабелни заготовки

Тестване

 •  електрически тест с flying probe на печатна платка (изисква PCB файл)*
 •  електрически/логически тест на модул (изисква допълнителна информация според вида на изделието)
 • функционален тест на модул (изисква пълна техническа документация на изделието)

 Доставкa

 •  материали за печатни платки
 •  електронни компоненти
 •  технологични материали

 Експорт

 •   оформяне на експорт и организиране на доставка до страни от ЕС
 •   оформяне на експорт и организиране на доставка до страни извън ЕС

* част от описаните технологични операции се възлагат на проверени подизпълнители,
при което Ларгонет ООД поема пълна гаранция за качеството на изпълнението им