Разработка и Дизайн

 • проектиране на функционални диаграми и схеми на цифрови и хибридни аналогово-цифрови модули, устройства и системи
 • дизайн на печатни платки
 • разработка на фърмуер
 • разработка на софтуер (Windows)
 • дизайн на лицеви панели

Прототипиране

 • изработка на прототипи на устройства, разработени по заявка на клиента
 • тестване на прототипи
 • подготовка на технологична документация и подготовка на данни за серийно производство на прототипираните устройства

Производство

Печатни платки (ПП)*

 • еднослойни, двуслойни, многослойни (до 8 слоя)
 • финишно покритие: HASL/ Lead-free HASL
 • солдер маска (различни цветове)
 • сервизен печат (различни цветове)
 • лазерно-изрязани/ецвани стенсили

Технологични процеси и операции

 • нанасяне на спояваща паста със стенсил принтер (изисква се стенсил)
 • нанасяне на спояваща паста с пневматичен T/P диспенсер (само за малки серии)
 • ръчно нареждане на TH компоненти
 • ръчно нареждане на SMD компоненти (само за малки серии)
 • автоматично нареждане на SMD компоненти (изисква се P&P програма)
 • ръчно спояване на TH  компоненти – оловно или безоловно
 • вълново спояване на TH компоненти (оловно)
 • инфрачервено спояване на SMD компоненти (само за малки серии) –  оловно или безоловно
 • конвекционно спояване на SMD компоненти – оловно или безоловно
 • лазерно гравиране и рязане*
 • CNC гравиране и рязане*
 • ситопечат
 • рязане, подготовка, кримпване на кабели*
 • кабелни заготовки

Тестване

 • електрически тест на ПП с flying probe (изисква се PCB файл)*
 • електрическо  и логическо тестване на модули (изисква се допълнителна информация според продукта)
 • функционално тестване на модули (изисква се техническа документация)

Доставки

 • материали за ПП
 • електронни компоненти
 • технологични материали

Експорт

 • експорт и доставки до страни от Европейския Съюз
 • експорт и доставки до страни извън Европейския Съюз

* част от описаните технологични операции се извършват от или с помощта на наши доверени подизпълнители,  с пълна гаранция от Ларгонет ООД.